Opzet Cultuurhistorisch Infocentrum Millingen - Omroep Berg en Dal
07 april 2021

BIZ Millingen Centrum gaat in samenwerking met vele anderen het Cultuurhistorisch Informatiecentrum Millingen in de Sint Antonius van Paduakerk opzetten.

Pastoor Franken ziet kansen om religie en cultuurhistorie van ’t laag met elkaar te verbinden. Diverse Millingse archivarissen hebben hun medewerking al toegezegd. Men hoopt begin juni de eerste expositie te hebben samengesteld.

Er is veel over Millingen te vertellen! We trappen af met de band die Millingen met de Rijn (Bijlandsch Kanaal) door de eeuwen heen heeft gehad: de scheepswerf, visserij, de parlevinkers en de eeuwige strijd tegen het hoogwater. Men wil uitbouwen naar een permanente vorm, die regelmatig van onderwerp wisselt. Er worden vrijwilligers gezocht die geïnteresseerd zijn in de cultuurhistorie van ’t Laag en mee willen helpen met het opzetten van de exposities; denk aan het verzamelen van materiaal, technische ondersteuning bij het opzetten van een expositie, suppoost zijn en / of rondleidingen in de kerk geven. Neem voor meer informatie contact op met Roland Gesthuizen, 06-22449680 (tussen 18.30-20.00.u.)  of meld je aan op www.millingseondernemers.nl

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Meer over

Deel dit artikel