Met ingang van 1 januari 2017 is Stichting Lokale Omroep Berg en Dal door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan Stichting Lokale Omroep Berg en Dal is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor Stichting Lokale Omroep Berg en Dal zelf. Onder deze regeling zijn donaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en Stichting Lokale Omroep Berg en Dal hoeft geen schenkingsrecht te betalen.

Financieel verslag boekjaar 2022

Standaardformulier publicatieplicht

Download de ANBI gegevens