De bever plaatst het waterschap voor problemen. Foto: Pxhere

De bever plaatst het waterschap voor problemen. Foto: Pxhere

ARNHEM - De snelgroeiende beverpopulatie leidt tot toenemende kopzorgen bij de Gelderse waterschappen. Dat blijkt uit cijfers die door de NOS en regionale omroepen zijn opgevraagd bij de Unie van Waterschappen. In totaal ging het in 2021 om meer dan 102.000 euro aan schade die bevers hebben veroorzaakt in onze provincie. Het dreigt volgens de Unie uit de hand te lopen.

De cijfers tonen de schade die de afgelopen jaren door de beschermde diersoort is veroorzaakt aan waterkeringen. In 2019 was dat in onze provincie nog 35.000 euro, een jaar later 45.000 euro en het afgelopen jaar dus meer dan een ton aan schade.

Preventieve maatregelen

Vooral Waterschap Rivierenland kampt met een grote kostenpost en een gigantische stijging als je het vergelijkt met vorig jaar. Dat waterschap was een kleine 75.000 euro kwijt. Het grootste gedeelte van dat bedrag ging op aan preventieve maatregelen om nog meer schade door bevers te voorkomen.

Voor het lopende jaar zijn er nog geen cijfers bekend, maar er is al wel duidelijk dat het aantal bevers en ook de schade die ze veroorzaken weer toenemen. Bestrijding, en dus ook afschot, wordt bemoeilijkt door de beschermde status van de bever. De Unie van Waterschappen vraagt zich af of dat wel houdbaar is. Het maakt de bestrijding volgens de waterschappen heel lastig.

Populatie groeit razendsnel

De populatie groeit ook enorm. In ons land leefden in 2021 naar schatting zo’n 5000 bevers, waarvan 1500 in het Rivierenland. Dat aantal verdubbelt iedere vier jaar en dat brengt problemen met zich mee.

“Bevers vinden dijken aantrekkelijk om daar holen in te graven. Dat verzwakt de dijk en vergroot de kans op een overstroming”, verduidelijkte Henne Ticheler, adviseur water en ruimte bij Waterschap Rivierenland, eerder dit jaar al.

Bevers graven ook gangen in watergangen richting het land. "We hebben daar schouwpaden waar het onderhoud plaatsvindt. Als je daar met een tractor of een kraan overheen rijdt, kun je wegzakken of omvallen. Er kunnen ook gaten in wegen ontstaan die langs het water zitten."

Zie ook: Bevers zetten tanden in monumentale bomen, landgoed neemt maatregelen

Deel dit artikel