Nieuwe Jongeren Ontmoetingsplek in Groesbeek. Foto: Gemeente Berg en Dal

Nieuwe Jongeren Ontmoetingsplek in Groesbeek. Foto: Gemeente Berg en Dal

GROESBEEK - Bij de Mies in Groesbeek is een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren gemaakt. Deze plek is gerealiseerd samen met een grote groep jongeren, die de afgelopen tijd vaak bij basisschool ‘t Vossenhol en omgeving stond.

Omwonenden van ’t Vossenhol, leraren, kinderen en hun ouders ervaren al langere tijd overlast. Van harde muziek in de avond en nacht en afval achterlaten tot aan rondrijden met brommers en scooters. Als de jongeren op hun nieuwe plek samenkomen is dit hopelijk voorbij.

Afspraken over gedrag

Voor de nieuwe plek zijn afspraken gemaakt over gedrag. Deze staan op deze nieuwe locatie bevestigd op een bord. Ook gaat de gemeente regelmatig langs om te controleren of de jongeren zich aan de afspraken houden. Zo niet, deelt de handhaver boetes uit. Er komt op korte termijn een verbod om samen te komen bij ’t Vossenhol. Als een handhaver ziet dat jongeren daar toch gaan staan krijgen deze meteen een boete.

Jongerenwerkers gaan in gesprek

Politie en BOA’s hebben de afgelopen periode al extra gesurveilleerd en actief gehandhaafd. Jongerenwerkers van de gemeente gaan nog regelmatiger het gesprek aan met de jongeren om ook zo te zoeken naar oplossingen voor het ongewenste gedrag. Eventueel gebeurt dat ook met de ouders/verzorgers.

Extra toezicht

De gemeente kijkt of het noodzakelijk en mogelijk is om, naast de reguliere controles door politie en BOA's, extra toezicht te laten plaatsvinden, aangezien deze locatie al langere tijd last heeft van een grote groep jongeren die dagelijks overlast veroorzaakt.

Inwoners die overlast ervaren kunnen contact opnemen met de politie: 0900-8844.

Deel dit artikel