Vijverhof: zo gaat het eruit zien. Foto: KlokGroep

Vijverhof: zo gaat het eruit zien. Foto: KlokGroep

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal is akkoord met het stedenbouwkundig plan van KlokGroep voor het terrein van de Vijverhof in Berg en Dal. Klok kan nu verder met het ontwikkelen van het terrein. De projectontwikkelaar wil op het terrein 120 woningen realiseren. In het hoofdgebouw van het voormalig zorgcentrum komen 72 huurappartementen. De gemeente is akkoord gegaan met een zogenaamde kruimelregeling voor de bouw hiervan. Daardoor kan al snel worden gestart met de transformatie van deze appartementen. In de volgende fase komen er op het terrein 48 koopwoningen in diverse prijsklassen.

Wethouder Alex ten Westeneind (Wonen): ”Het stedenbouwkundig plan laat goed zien wat er gebouwd gaat worden en hoe het plan er straks na de realisatie uitziet. Het is geweldig dat we al zo snel kunnen beginnen met de transformatie van het hoofdgebouw. We gaan er op korte termijn 72 woningen bij krijgen. Daarbij gebruiken we het hoofdgebouw opnieuw en bouwen we dus deels circulair”.

Hoofdgebouw

In het hoofdgebouw komen 72 appartementen, waarvan 38 sociale huur. Hiervan worden er 32 geëxploiteerd door woningcorporatie Oosterpoort. Een aantal daarvan wordt verhuurd aan de reeds op de locatie aanwezige woonwerkgemeenschap Babylon. De overige appartementen vallen in de klasse middeldure huur.

Kruimelregeling

Door de kruimelregeling kan snel worden gestart met de werkzaamheden in het hoofdgebouw. KlokGroep hoeft door het toepassen van deze regeling niet te wachten op de wijziging van het bestemmingsplan dat voor de rest van het voormalig terrein van ZZG wel noodzakelijk is. Wel moet de gewone procedure voor de omgevingsvergunning worden doorlopen, inclusief de gebruikelijke onderzoeken en ruimtelijke onderbouwing.

Groen en duurzaam

In het plan zijn drie groene landschapsstroken opgenomen die als uitgespreide vingers over het terrein lopen met behoud van bestaand groen als een van de belangrijkste speerpunten. Ook komt er een centraal gelegen ontmoetingsplek. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is gekozen voor de toepassing van lage temperatuurverwarming en circulaire en bio-based bouwmaterialen. Ook wordt de buitenruimte klimaat adaptief ingericht.

Participatie

Het stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen in samenwerking met KlokGroep en de grondeigenaren van het terrein: ZZG, Oosterpoort en Vermeer, en in nauwe samenspraak met de dorpsraad van Berg en Dal, huidige bewoners, potentiële bewoners en woonwerkgemeenschap Babylon. Veel opgehaalde reacties zijn al meegenomen in het plan. Andere reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking hiervan.

Woonambitie gemeente Berg en Dal

Van de nieuwe 120 woningen valt 32% onder de categorie sociale huur en 28% onder middeldure huur. Hiermee voldoet het plan aan de ambities van de gemeente op het gebied van wonen om minimaal 30% sociaal en 20% middelduur te bouwen.

Deel dit artikel