Boekenmarkt Martinusschool Millingen aan de Rijn - Omroep Berg en Dal

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN - De afgelopen week bezochten vele ouders, grootouders en kinderen met een stapeltje boeken de aula van de Sint Martinusschool in Millingen aan de Rijn. Boeken bedoeld voor de verkoop vandaag tijdens een grote boekenmarkt.

Het leek inderdaad een grote boekenwinkel waar vele geïnteresseerden vandaag kwamen snuffelen in het grote, gevarieerde aanbod. En dat deed men niet alleen om voor een leuke prijs het lang gezochte boek op de kop te tikken. Ook het goede doel was een drijfveer om de markt te bezoeken.

De opbrengst gaat voor de helft naar “The Empowering girls Gambia", als bijdrage voor realisatie van een schoolgebouw. De andere helft is bedoeld voor de Millingse school, voor bijvoorbeeld materiaal voor buiten spelen of voor extra aankleding van de schoolbibliotheek.

Omroep Berg en Dal TV nam een kijkje.

Empowering Girls Gambia heeft als doel het Empoweren van jonge meisjes zo dat zij eigen keuzes kunnen maken en nee durven zeggen tegen seksueel geweld, ongeplande zwangerschappen en kind-huwelijken. Zodat ze niet gediscrimineerd worden maar juist leidend kunnen zijn. Door voorlichting en weerbaarheidstrainingen aan te bieden wordt de zelfredzaamheid bevorderd. Hierdoor hebben zij voldoende kennis over hun seksuele gezondheid, durven hun grenzen aan te geven, volgen onderwijs en hebben hierdoor betere economische vooruitzichten.

Deel dit artikel