Extern onderzoek naar verhuizing van Sociaal Team de Post - Omroep Berg en Dal

De Post in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

De Post in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - Is het verstandig om de baliefunctie van Sociaal Team de Post naar het gemeentekantoor te verplaatsen? Onderzoeksbureau HHM uit Enschede onderzoekt de door Winterswijk gewenste verhuizing. De uitkomst wordt voorgelegd aan alle zorgpartners van de gemeente Winterswijk.

Het college van Winterswijk denkt met de verplaatsing van de loketfunctie van De Post naar het gemeentekantoor niet alleen een gewenste bezuiniging te kunnen realiseren, maar ook een veiliger werkomgeving voor de medewerkers te kunnen garanderen. De baliefunctie van De Post kan geïntegreerd worden in die van de gemeente.

De baliefunctie is de loketfunctie bij De Post waar inwoners van Winterswijk terecht kunnen voor informatie en advies over onder andere zorg en welzijn. De Post is een samenwerkingsverband van meerdere zorgpartners, die zich hebben verenigd onder één dak in het voormalige postkantoor, vandaar de naam De Post.

Het college van B en W willen het gemeentekantoor verbouwen om daarmee de verhuizing mogelijk te maken. Een meerderheid van de gemeenteraad wil echter dat alle zorgpartners en gebruikers een stem krijgen of een vertrek vanuit De Post naar het gemeentekantoor wel wenselijk is voor de baliefunctie van het sociaal team in Winterswijk.

Méér partners

Maar Winterswijk stelt dat er met méér partners wordt samengewerkt in allerlei samenwerkingsverbanden, dus niet alleen met de partijen in De Post. Het voorstel is om álle zorgpartners waar intensief mee wordt samengewerkt te betrekken bij dit onderzoek.

De politiek wil een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraad door alle partijen, maar dat voorstel is gezien de verschillende belangen en het aantal samenwerkende partijen nauwelijks uitvoerbaar, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Daarom krijgt HHM uit Enschede de opdracht om te onderzoeken hoe en waar De Post het meest efficiënt en functioneel kan werken en daarbij specifiek oog te hebben voor laagdrempeligheid, veiligheid en samenwerking met de (zorg)partners. Het onderzoeksresultaat wordt voorgelegd aan de betrokken (zorg)partijen. Op basis van het onderzoeksresultaat wordt het advies opgesteld.

Deel dit artikel