Omroep Berg en Dal - Nieuws

Gemeenteraad Berg en Dal bij installatie in 2018 Foto: Gemeente Berg en Dal

Gemeenteraad Berg en Dal bij installatie in 2018 Foto: Gemeente Berg en Dal

BERG EN DAL - De lokale politieke partijen GJS (Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen), Polderbreed en Voor Berg en Dal fuseren. Dat hebben de leden van de drie partijen op de valreep van 2020 besloten. De partijen zullen in 2022 als één politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Berg en Dal.

Te veel versplintering

De gemeenteraad van Berg en Dal bestaat voor het grootste deel uit lokale partijen; 6 op een totaal van 11 partijen. ‘Het grote aantal lokale partijen in de raad komt nog uit de tijd van vóór de fusie van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek’, zegt Alex ten Westeneind, fractievoorzitter van GJS in Millingen. Elke voormalige gemeente had zijn eigen lokale partijen die deel werden van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Het gevolg is veel kleine lokale partijen. Dit kan efficiënter en beter, want iedere partij neemt beslissingen die alle burgers van de gemeente aangaan. ‘Na de vorige verkiezingen gaven veel kiezers bij ‘hun’ partij aan dat zij deze versplintering niet wenselijk vinden’, aldus ten Westeneind.

Krachtenbundeling

‘Het werk als raadslid is intensiever geworden door de fusie tot één grote gemeente’, geeft Ria Barber, fractievoorzitter van Polderbreed, aan. Dat komt ook door de verruiming van de gemeentelijke zorgtaken voor onder andere ouderen. ‘We hebben ervaren dat we als lokale partijen veelal hetzelfde denken over onderwerpen zoals de zorg en het verenigingsleven’.

Door de krachten van drie lokale partijen te bundelen kunnen we kennis delen en taken verdelen. De raadsvergaderingen worden met minder partijen ook efficiënter en minder lang, immers minder partijen willen hun zegje doen over een onderwerp. ‘We voelen ons verantwoordelijk voor een goed bestuur van onze gemeente en deze fusie draagt daaraan bij. Samen staan we sterker en kunnen we een stevige vuist maken voor de belangen van onze kiezers’.

Toekomst

Toon de Jong van de fractie Voor Berg en Dal: ‘We hebben het afgelopen jaar veel met elkaar gesproken over de toekomst. Als lokale partijen hebben we veel dezelfde doelen: voldoende woningen voor onze inwoners, bijdragen aan het klimaatprobleem, behoud van ons landschap en monumenten. En bovenal: een sterk verenigingsleven, dat verbindt en de dorpen van onze gemeente leefbaar houdt’.

Natuurlijk zijn er ook verschillen. We hebben allemaal onze eigen achtergrond en partijcultuur. ‘Maar, er is een hoge bereidheid omelkaar te versterken, verschillen te overbruggen en toch herkenbaar te blijven voor de inwoners die altijd op ons stemden; dat waren vooral inwoners van Berg en Dal, Beek, Ubbergen, Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen’, benadrukt de Jong.

De komende tijd wordt een interim-bestuur opgericht, dat de fusie verder begeleidt. Ook zal nog een naam worden gekozen voor de nieuwe partij.

Deel dit artikel