Gemeente Berg en Dal: nieuw uitstel Wet inburgering enorm teleurstellend - Omroep Berg en Dal

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal is enorm teleurgesteld dat de Wet inburgering weer wordt uitgesteld. De invoering is al eerder met een half jaar uitgesteld en zou aanvankelijk ingaan per 1 januari 2021. Dit nieuwe uitstel is tot 1 januari 2022.

Reden van uitstel

De gemeente maakt zich veel zorgen wat dit uitstel betekent voor mensen die moeten inburgeren. Bovendien is de gemeente het niet eens met (een deel van) de redenen van het uitstel. Één van de redenen die verantwoordelijk minister Koolmees geeft voor het uitstel is dat de sociale diensten en koepelorganisatie Divosa er nog niet klaar voor zijn. Een andere reden zou een tekort aan beschikbare capaciteit bij de gemeenten zijn. Beide is echter niet het geval. Sterker nog, de gemeenten in deze regio (waaronder Berg en Dal) waren al een eind op weg met de voorbereidingen voor invoering van de wet.

Wat betekent uitstel voor statushouders ?

De nieuwe wet zou een enorme verbetering zijn, onder andere omdat het taalniveau hoger is en er meer verschil is in de leerroutes zodat het cursusniveau beter aansluit op het niveau van de statushouder. Verder wordt in de nieuwe wet het leenstelsel afgeschaft en komt de volledige regie bij de gemeente te liggen. Door het uitstel van de wet vallen echter de nieuwe statushouders nog onder de huidige wet.

Beperkt budget

De gemeente heeft een beperkt budget voor de uitvoering: 69.000 euro voor 2020 en 2021, bij de beoogde invoering per 1 juli. Een deel van de voorbereiding moet misschien opnieuw omdat de statushouders die nu in het inburgeringsproces zitten en de nieuwe statushouders in 2021  veel groter is dan verwacht. Daarvoor is het budget te laag.

Het is meer dan teleurstellend en onnodig dat de invoering weer wordt uitgesteld. We zouden de statushouders zoveel beter kunnen helpen om te integreren. Bovendien vind ik dat de extra kosten van het ministerie moeten komen en niet uit onze eigen portemonnee
Burgemeester Mark Slinkman
. “

De wet inburgering bestaat sinds 2006. De gemeente voert de wet uit, sinds 2013 is de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van taallessen overgaan in een leenstelsel via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Omdat dit niet goed functioneert is een voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden voor een nieuwe Wet inburgering, waarmee de volledige regie terugkomt bij de gemeente. 

Deel dit artikel