Omroep Berg en Dal - Nieuws

Bezuinigen in Berg en Dal (Foto: Pixabay)

Bezuinigen in Berg en Dal (Foto: Pixabay)

BERG EN DAL - Ook voor de gemeente Berg en Dal domineert het coronavirus de dagelijkse gang van zaken en daarmee ook de financiën. De kosten in de gemeente lopen op. Dat komt tot uiting in de begroting die het college van de gemeente aanbiedt aan de raad.

Door: Mediapartner Omroep Berg en Dal

De komende drie jaar wil het college toewerken naar een sluitende begroting in 2024. Dat betekent dat de komende jaren verschillende maatregelen getroffen worden om de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. De gemeenteraad beslist op 5 november over deze begroting.

De komende jaren verlaagt de gemeente de budgetten voor het onderhoud van wegen, het verwijderen van obstakels voor voetgangers en fietsers en voor onkruidbestrijding. Ook bezuinigt de gemeente op de bibliotheek, woningaanpassingen en passende kinderopvang. De gemeente ontziet de verenigingen, vanwege het belang voor de leefbaarheid.

Reserves worden ingezet

In de begroting is een herstelplan voor het sociaal domein opgenomen om de kostenstijging terug te dringen. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat ook op langere termijn hulp beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. Dat kost wel tijd. Daarom zet de gemeente de komende jaren haar reserves in om te investeren in de noodzakelijke veranderingen.

Verhoging tarieven, voorzieningen blijven op peil

De gemeente verhoogt de tarieven van sporthallen, het zwembad, bouwvergunningen en huwelijken. Ook een meer dan gebruikelijke verhoging van de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting is daarbij onvermijdelijk. Maar daardoor houdt de gemeente wel de voorzieningen op peil, maakt de gemeente stappen in duurzaamheid en blijft de gemeente haar minima ondersteunen. Daarnaast pakt de gemeente de wateroverlast aan, investeert ze in een versnelling van de woningbouw en versterkt ze haar samenwerking in de regio.

Gemeenteraad

Op donderdag 5 november vanaf 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. De raad maakt dan de definitieve keuzes.

De begroting over  2021 kunt u inzien op: bergendal.nl

Deel dit artikel