Ankeiler: De gemeente Berg en Dal gaat het leefgebied voor reptielen verbeteren naast het fietspad in de spoorkuil in Groesbeek.

- De gemeente Berg en Dal gaat het leefgebied voor reptielen verbeteren naast het fietspad in de spoorkuil in Groesbeek. Dit doet de gemeente door een intensiever beheer en door meer reptielenschermen te laten plaatsen. Hiermee houdt de gemeente zich aan de gemaakte afspraken met de natuurorganisaties Ravon en Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. De gemeente wil zich bovendien houden aan de Wet natuurbescherming.

In 2016 heeft de gemeente afspraken gemaakt met de genoemde natuurorganisaties na bemiddeling door toenmalig gedeputeerde Co Verdaas. Deze afspraken moe(s)ten voorkomen dat het fietspad weer moet worden afgesloten. Na een recent onderzoek blijkt dat die extra maatregelen nu nodig zijn. De gemeente wil zich ook houden aan de Wet Natuurbescherming. De gemeente is namelijk als eigenaar van de spoorkuil en het fietspad verantwoordelijk voor een gezonde populatie zandhagedissen. Dat betekent dat er nu maatregelen genomen moeten worden om weer tot een levensvatbare populatie te komen.

Extra schermen noodzakelijk

Met de natuurorganisaties is een maximum aantal afgesproken van dode zandhagedissen door het fietsverkeer. Anders zouden extra maatregelen nodig zijn. Eerdere jaren werden er al meer zandhagedissen doodgereden dan het afgesproken maximum. Maar toen leek er nog steeds een gezonde populatie te leven en zag de gemeente geen reden om extra maatregelen te nemen. Die populatie is nu niet meer gezond. Dit blijkt uit metingen door het bureau Waardenburg Ecology. De extra sterfte door het verkeer op het fietspad wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de populatie. Andere oorzaken zijn het afsterven van heide door de droge zomers, en ook het dichtgroeien van de spoorbaan en het talud door bramen en andere woekeraars.

Kosten: € 100.000,-

De gemeente laat de aanwezige reptielenschermen uitbreiden op het traject tussen de bestaande schermen bij de Biesseltsebaan en het bruggetje. Dit kost naar verwachting ongeveer € 100.000. Dit betaalt de gemeente uit de bestaande gemeentelijke reserve voor natuur en landschap. Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden is nog niet bekend.

De gemeente neemt ook de andere aanbevelingen van het ecologisch bureau over om het leefgebied te verbeteren. Het verbeteren van het leefgebied past binnen het beheer dat nu al wordt uitgevoerd, maar dat gaat op enkele punten worden geïntensiveerd. Een voorbeeld is het bestrijden van bramen. Dit intensievere beheer brengt weinig extra kosten met zich mee.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Meer over

Deel dit artikel