Ankeiler: opgenomen.

- In de Wet milieubeheer is een verbod op het verbranden van afvalstoffen, buiten daarvoor ingerichte locaties, opgenomen. Dit verbod geldt ook in de buitenlucht. De gemeente mag echter ontheffingen verlenen, waardoor verbranden wel wordt toegestaan. De gemeente Berg en Dal verleende zulke ontheffingen om te zorgen voor een goed onderhoud van het landschap en voor kostenbesparing voor burgers in hert buitengebied. Nu wil het college het in 2015 opgestelde beleid aanpassen en een eind maken aan het verbranden van snoeihout.

Schone Lucht Akkoord

Het verbranden van snoeihout in de open lucht veroorzaakt fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast geeft het overlast door geur en rook. Het beëindigen van de mogelijk tot het verbranden van snoeihout draagt bij aan de doelen in het Schone Lucht Akkoord. De gemeenteraad heeft in december 2022 een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd dit akkoord ook namens de gemeente Berg en Dal te ondertekenen. Doel van het Schone Lucht Akkoord is in 2030 een gezondheidswinst van minimaal 50 procent onder de Nederlandse bevolking te behalen ten opzicht van 2016.

Maximaal 10 m3 snoeiafval

Aangezien vanuit de gemeenteraad al eerder gevraagd is snoeihout op een meer duurzame manier te verwerken, is onderzocht of er een betaalbaar alternatief voor handen is. Hierbij blijkt dat de meerkosten voor het apart ophalen van grote hoeveelheden snoeihout blijken mee te vallen. De huidige kosten voor het ophalen van 2 m3 snoeiafval bedragen € 37,50. In de nieuwe situatie zal deze prijs ook gaan gelden voor het ophalen van maximaal 10 m3 (uitsluitend snoeiafval; voor grof huishoudelijk restafval blijft maximaal 2 m3 gelden). In tegenstelling tot de ontheffing voor verbranding, die uitsluitend gold voor het buitengebied, is deze ophaalservice ook bedoeld voor inwoners binnen de dorpskernen. Voor bedrijven geldt deze regeling echter niet, zij moeten zelf zorg dragen voor hun afvalwerking.

Het op te halen snoeiafval dient wel op een voor de DAR bereikbare plaats te worden aangeboden. Verder blijft het natuurlijk mogelijk om het (gratis) naar de milieustraat te brengen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Meer over

Deel dit artikel