Rondom het coronavirus zijn er diverse uitzendingen geweest, waaronder persberichten van burgemeester Mark Slinkman over COVID-19 in de gemeente Berg en Dal.