Lead image 1:
Lead image TXT 1: Moet de Groesbeekse kermis verkassen ?. Foto: Groesbeekse kermis@facebook
Ankeiler: In het voorjaar van 2021 vroeg de gemeente Berg en Dal aan de inwoners om hun wensen kenbaar te maken wat betreft een nieuw marktplein in Groesbeek.

- In het voorjaar van 2021 vroeg de gemeente Berg en Dal aan de inwoners om hun wensen kenbaar te maken wat betreft een nieuw marktplein in Groesbeek. In totaal reageerden zo'n 600 mensen op de drie voorbeeldontwerpen. De inwoners gaven aan het plein te willen verbeteren door toevoeging van veel groen. Het verkeer rondom het plein wordt als druk en chaotisch ervaren en men ziet het plein als een belangrijke ontmoetingsplek. Naar aanleiding van deze wensen werd door het toenmalige college een ontwerp gemaakt. Dit voldeed aan de eisen, gesteld door de gemeenteraad.

Inmiddels zijn er twijfels of de toen ingeslagen weg van het project nog wel de juiste is. De redenen daarvoor zijn de grote toename van woningen in het centrum, de klimaatverandering, verdroging van de Groesbeek en het landelijke schone luchtakkoord. Verder ziet het college een toename van gezondheidsproblemen door te weinig beweging en overgewicht, en ook de mentale gezondheid neemt af.

Groene zone van Kerkstraat tot Mariendaal

Deze ontwikkelingen vragen om meer groen in het dorp; een groene zone van de Kerkstraat (naast het gemeentehuis) via het Marktplein naar park Mariendaal. Daarnaast is bij de inspraakmogelijkheden met name naar voren gebracht dat mensen de Dorpsstraat te druk vinden en dat de auto’s er te hard rijden. Voor voetgangers en fietsers is het geen prettige omgeving. En aangezien er steeds meer ouderen komen, vaak lopend met bijvoorbeeld een rollator, dient de omgeving ook voor hen geschikt te zijn.

De aantrekkelijkheid van Groesbeek zit ook in de grote hoeveelheid gratis parkeerplekken dichtbij de winkels. Maar we zien in de praktijk dat het voor voetgangers en fietsers tot vervelende situaties leidt. En dat past niet in deze tijd, waarin schone mobiliteit juist voorrang zou moeten krijgen

"Dit alles bij elkaar vraagt om de uitwerking van een groenere variant en een minder prominente aanwezigheid van auto’s. Daarbij realiseren we ons dat parkeren voor de lokale ondernemers heel belangrijk is. De aantrekkelijkheid van Groesbeek zit ook in de grote hoeveelheid gratis parkeerplekken dichtbij de winkels. Maar we zien in de praktijk dat het voor voetgangers en fietsers tot vervelende situaties leidt. En dat past niet in deze tijd, waarin schone mobiliteit juist voorrang zou moeten krijgen", aldus Burgemeester en wethouders. "Bovendien", zo vervolgen zij, "hebben we veel parkeerplekken dichtbij: het parkeerterrein langs de Houtlaan, parkeergarage Bellevue en de parkeermogelijkheden achter Jan Linders en Aldi. Wij denken dat een groenere inrichting veel aantrekkelijker is en mensen juist uitnodigt om hierheen te komen".

Geen evenementen

Wat betreft de evenementen zoals de weekmarkt, kermis en carnaval, vraagt het college zich af of de inrichting van een plein hier zo sterk door moet worden bepaald of dat we daar een andere plek voor moeten zoeken. Als voorbeeld geeft men het parkeerterrein bij dancing De Hoeve aan als mogelijke locatie voor de carnavalstent.

Moet de Groesbeekse kermis verkassen ? - Foto: Groesbeekse kermis@facebook

Afwachten is nu of de gemeenteraad vasthoudt aan de eerder aangegeven uitgangspunten of dat zij ook genoemde groenere variant, zonder mogelijkheid voor evenementen, uitgewerkt willen zien. De raad spreekt zich hier binnenkort over uit.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Meer over

Deel dit artikel