Ankeiler: Op het terrein van Kalorama in Beek wordt hard gewerkt aan nieuwbouw van het verpleeghuis.

- Op het terrein van Kalorama in Beek wordt hard gewerkt aan nieuwbouw van het verpleeghuis. Dit gebeurt in fases, waarbij steeds nieuwbouw de huidige gebouwen vervangt, waarna de bewoners gefaseerd verhuizen naar hun nieuwe stek.

De eerste van drie nieuwe zorggebouwen die Giesbers ontwikkelt en bouwt voor Kalorama in de heuvels van Beek is klaar: 48 zorgstudio’s voor mensen met dementie. Donderdag 15 september was de feestelijke oplevering en zijn de sleutels symbolisch overgedragen. Kalorama gaat het nieuwe gebouw nu inrichten waarna de bewoners er half november kunnen gaan wonen.

Toekomstbestendige oplossing

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Met de nieuwbouw in drie fases van het verpleeghuis heeft Giesbers samen met het bouwteam voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk gerealiseerd.

Continuïteit zorg gewaarborgd tijdens bouw

Goede communicatie tussen Kalorama en alle betrokken partners en het nakomen van afspraken waren sleutelwoorden om de zorg zo goed mogelijk door te laten gaan tijdens de bouw. In ieders belang zijn hierin ook bewoners en medewerkers betrokken. Daarbij ging het vooral over geluid, stof, trillingen en veiligheid.

Comfortabele ruimte om te wonen voor mensen met dementie en fijne ruimte voor onze zorgcollega’s om te kunnen werken.

Het bouwteam met alle betrokken partijen startten de dag met gebak in de bouwkeet. Na dit feestelijke moment en een rondgang door het nieuwe gebouw is de sleutel overgedragen aan Fieke van Deutekom, bestuurder van Kalorama. “We zijn ontzettend blij met de ruimte die dit nieuwe gebouw met zich meebrengt. Comfortabele ruimte om te wonen voor mensen met dementie en fijne ruimte voor onze zorgcollega’s om te kunnen werken. De woningen zijn royaal opgezet en hebben allemaal een eigen tuin of terras”, aldus van Deutekom.

Royale studio's

Kalorama legt de nadruk op comfortabel wonen met persoonsgerichte zorg. De groepswoningen zijn optimaal ingericht voor mensen met dementie. Iedere woongroep bestaat uit maximaal acht bewoners. Elke bewoner heeft een royale studio (van ongeveer 30 m²) met eigen sanitair. Iedere woongroep vormt met elkaar een huishouden waar samen wordt gekookt, de was wordt gedaan en met elkaar de dag wordt doorgebracht.

Start fase twee

Na de zomer van 2023 start fase twee van de nieuwbouw; vijf kleinschalige groepswoningen voor acht bewoners, met daarbij algemene centrale ontmoetingsruimten en een grand café.

Vleermuizen en de gierzwaluw

De locatie van Kalorama bovenop de berg in Beek staat bekend om haar groene karakter. Dat moet zo blijven. Daar om wordende bestaande bomen zo veel mogelijk behouden en beschermd. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan natuur-inclusief bouwen, waarbij de natuur geïntegreerd wordt. Op het terrein woont een vleermuiskolonie en ook de gierzwaluw komt er graag. In overleg met een ecoloog zijn voor deze dieren passende aanpassingen gedaan: bovenop de liftschacht op het dak is een vleermuishotel (winterverblijf) ontworpen en gemaakt en in de gevel zijn kraam- en paarkasten voor vleermuizen en gierzwaluwkasten verwerkt.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Meer over

Deel dit artikel