Het Reomie terrein in Ooij Foto: Marcel Vink

Het Reomie terrein in Ooij Foto: Marcel Vink

OOIJ - Een mail van een bestuurslid van de stichting Monument & Landschap aan provincie en rijk, over de bouwplannen op het Reomie terrein in Ooij heeft gezorgd voor een vertrouwensbreuk tussen stichting en gemeente. In deze mail beschuldigt hij de gemeenteraad en het college onder andere van achterkamertjesgedrag en niet integer handelen door te stellen “dat in de gemeente Berg en Dal landschappen te koop zijn voor de hoogstbiedende”.

Gesprekken en mail- en briefwisseling hebben er niet toe geleid dat de stichting Monument & Landschap het vertrouwen van het college van Berg en Dal terug heeft gewonnen. De gemeente ziet zich daarom gedwongen de samenwerking met de stichting als overlegpartner te beëindigen, aangezien de stichting uiteindelijk niet op overtuigende wijze afstand neemt van het in haar naam verzonden bericht, dat verschillende lasterlijke uitingen bevat.

Dat het onze raadsleden zou gaan om ‘lucratieve opbrengsten’ en dat zij ons mooie landschap in de achterkamer aan de hoogstbiedende zouden willen verkwanselen is grote kulkoek

Burgemeester Mark Slinkman: ”De leden van onze gemeenteraad zetten zich allen onvermoeibaar in om de ernstige woningnood aan te pakken. Duurzaamheid, betaalbaarheid, erfgoed en natuur staan niettemin bij iedereen scherp op het netvlies. Dat het onze raadsleden zou gaan om ‘lucratieve opbrengsten’ en dat zij ons mooie landschap in de achterkamer aan de hoogstbiedende zouden willen verkwanselen is grote kulkoek. De raadsleden verdienen het niet om zó te worden weggezet.”

Respectvolle omgangsvormen

De gemeente Berg en Dal ervaart een kritische houding van maatschappelijke partners als positief. Het houdt iedereen scherp en verbetert resultaten. Noodzakelijk daarvoor zijn respectvolle omgangsvormen en erkenning van integriteit. Na meerdere incidenten staat verruwing in de richting van medewerkers en bestuurders hoog op de agenda van de gemeente.

Wat zijn de gevolgen voor Monument & Landschap?

De gemeente blijft uiteraard de door Monument & Landschap ingezonden zienswijzen en overige stukken behandelen, zoals de recent door de stichting gestuurde WOB- en handhavingsverzoeken. Na meer dan veertig jaar komt wel een einde aan de status van de stichting als gesprekspartner van de gemeente in overlegorganen als het Erfgoedberaad.

In de tijd van voorzitters als Ton Gijsbers, Govert Janssen en Toon de Jong was het een instituut, een club om huizenhoog tegenop te kijken

Wethouder Annelies Visser van Cultuur betreurt de ontwikkeling. “Monument & Landschap heeft in het verleden veel betekend voor onze gemeente. In de tijd van voorzitters als Ton Gijsbers, Govert Janssen en Toon de Jong was het een instituut, een club om huizenhoog tegenop te kijken. Het stemt treurig dat die tijd nu voorbij lijkt te zijn.”

Een reactie van Monument & Landschap zal ongetwijfeld volgen.

Deel dit artikel