Ankeiler: Enkele weken geleden werd er alvast een kleine start gemaakt met werkzaamheden op de Kapitteldijk, vanaf de Thornsche molen tot Leuth.

- Enkele weken geleden werd er alvast een kleine start gemaakt met werkzaamheden op de Kapitteldijk, vanaf de Thornsche molen tot Leuth. De werkzaamheden werden 's nachts uitgevoerd waardoor overlast tot een minimum beperkt werd. Zoals reeds aangekondigd wordt het werk per 15 augustus hervat. Tot het eind van het jaar wordt er onderhoud gepleegd aan de N840, tussen Beek en Millingen aan de Rijn.

De rijbaan en het fietspad krijgen op sommige plekken een nieuwe deklaag. De rotonde in Leuth wordt aangepast en vergroend. Er komt een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen en de fietsoversteek op de Kapitteldijk wordt verbeterd. Met deze maatregelen stroomt verkeer beter door en verbetert de verkeersveiligheid van fietsers.

Asfalteren gebeurt 's nachts

De werkzaamheden zijn in fasen opgedeeld. Zo probeert de provincie de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van het gebied en van de direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden. De werkzaamheden starten in Millingen aan de Rijn en worden dan in de richting van Beek uitgevoerd.

Daar waar mogelijk vinden de werkzaamheden overdag plaats. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Asfalteren gebeurt ’s avonds en ’s nachts, zodat de bus overdag kan blijven rijden. Tijdens asfaltwerkzaamheden is het wegvak waar gewerkt wordt afgesloten. Dat is veiliger voor weggebruikers en werkers aan de weg.

Planning

De planning van de werkzaamheden zien er als volgt uit:

Maandag 22 augustus 20.00 uur tot zaterdag 27 augustus 6.00 uur: werkzaamheden Millingen a/d Rijn – Kekerdom, overdag en ’s nachts.

Maandag 29 augustus 20.00 uur tot zaterdag 17 september 6.00 uur: werkzaamheden Kekerdom – Leuth, overdag en ‘s nachts.

Maandag 5 september 20.00 uur tot zaterdag 17 september 6.00 uur: werkzaamheden rotonde in Leuth, overdag en ’s nachts.

Vrijdag 16 september 20.00 uur tot en met maandag 19 september 06.00 uur: werkzaamheden rotonde en Steenheuvelstraat in Leuth.

Vrijdag 23 september 20.00 uur tot en met maandag 26 september 6.00: werkzaamheden Steenheuvelstraat tot aan de Duffeltdijk in Leuth.

Maandag 17 oktober tot zaterdag 24 december 2022: werkzaamheden bij de Thornsche Molen, overdag.

De werkzaamheden bij de Kapitteldijk worden nog ingepland.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer of wordt het verkeer met behulp van verkeerslichten en/of verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Voor aanwonenden en hulpdiensten blijft de weg bereikbaar. Voor fietsers zijn zeer beperkte omleidingsroutes nodig. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Kijk ook op www.bereikbaargelderland.nl.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 18 augustus 2022 tussen 19.30 – 21.30.u. organiseert de provincie samen met de aannemer een inloopbijeenkomst over de planning van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Vriendenkring, Steenheuvelstraat 39 in Leuth. Aanmelden is niet nodig.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.

Deel dit artikel