Ankeiler: Bewoners van de gemeente Berg en Dal scheiden hun afval goed. Daardoor worden steeds meer grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud papier opgehaald.

- Bewoners van de gemeente Berg en Dal scheiden hun afval goed. Daardoor worden steeds meer grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud papier opgehaald. Sinds kort kunnen ook luiers en incontinentiemateriaal apart worden ingeleverd. Bewoners hebben dus ook steeds minder restafval, waardoor het mogelijk is dit slechts één keer per maand op te halen. Vanaf 1 januari kan de blauwe vuilniszak dus nog maar eens per maand aan de straat. Plastic+ en Gft-afval worden wel tweewekelijks opgehaald.

Waarom nog maar één keer per maand ?

Een groot deel van het restafval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal en gft-afval. Dit kan je makkelijk scheiden, waardoor je minder restafval overhoudt. Dit stimuleert de inwoners om nog beter hun afval te scheiden.

Stinkende afvalzakken

Het afval dat het snelst gaan stinken is gft-afval, etensresten en luiers en incontinentiemateriaal. Als je dit afval scheidt en niet bij het restafval doet, zijn de geurtjes minimaal. Het restafval bestaat dan alleen nog uit droge stoffen zonder etensresten of andere organische stoffen.

Inleveren op de milieu-straat

Wanneer het afval correct gescheiden word, is per huidhouding één blauwe restafvalzak voldoende, dus hoeft opslag ook geen probleem te zijn. In verband met de invoering van de vier-wekelijkse inzameling van restafval kan je tijdelijk ook een volle restafvalzak inleveren op de milieu-straten in Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Je hoeft hiervoor niet extra te betalen. Je hebt al betaald voor dit afval door het kopen van de restafvalzak.

Door de grondstoffen gescheiden in te leveren van het restafval, kunnen deze grondstoffen zo goed mogelijk worden gerecycled. Denk dan aan gft-afval en etensresten, oud papier en karton, glas, textiel en ook luiers en incontinentiemateriaal. Dit is goed voor het milieu, maar zeker ook voor de eigen portemonnee !

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@omroepbergendal.nl.